Vælg en side

Persondatapolitik for Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening

I vores Privatlivspolitik for Mors-Thy Hanherreds Indkøbsforening finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Mors, Thy og Hanherrds Indkøbsforening
CVR.nr. 17675214
Silstrupparken 2
7700 Thisted
bmj@mthindkob.dk
Tlf. 61765484

Vores repræsentant er:

Birthe Jensen, LandboThy
41946717
Silstrupparken 2
7700 Thisted
bmj@mthindkob.dk
61765484

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at administrere indkøb til medlemmerne af maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler, der anvendes i medlemmernes virksomheder. Virksomhederne skal være beliggende i landdistrikterne eller være virksomheder, der er beliggende andetsteds, men virker til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Det indkøbte er undergivet foreningens ejendomsret, indtil købesummen med renter og omkostninger er fuldt betalt.
 • Foreningsformål: Vi anvender desuden personoplysninger i forbindelse med foreningens aktiviteter, herunder bestyrelsesarbejde, generalforsamling og øvrige aktiviteter, der fremgår af foreningens vedtægter.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 • Levering af vores ydelser

i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, virksomhedsoplysninger

ii. Almindelige personoplysninger: CPRnummer, CVRnummer

iii. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger, f. eks pas/kørekort

iv. Almindelige personoplysninger: Sagsoplysninger i forbindelse med ansøgning om indkøb

v. Almindelige personoplysninger: Betalingsoplysninger vedrørende afdrag og renter på lån

 • Foreningsformål

i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, virksomhedsoplysninger

ii. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger, f. eks pas/kørekort

iii. Almindelige personoplysninger: Medlemshistorisk, deltagelse i bestyrelsesarbejde

4. KILDER

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

a) Rådgivere, som du samarbejder med.

b) Pengeinstitutter, som du er kunde hos

c) Forsikringsselskaber, som du er kunde hos

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

a) EU/EØS

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på dit ansøgningsskema i forhold til hvert af de nævnte formål:

 • Levering af vores ydelser

Kontrakt

Lovgivning

 • Foreningsformål

Foreningens vedtægter

Lovgivning

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver relevante personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Maskinforhandlere, som leverer de indkøbte maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler
 • Offentlige myndigheder, f. eks skat
 • Forsikringsselskaber (panthaverdeklarationer) 
 • Indkøbsforeningens revisor

7. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger

 • I medlemsperioden
 • I henhold til gældende lovgivning

8. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt og berigtigelse af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger efter gældende lovgivning.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 •  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig skriftligt til formanden i din lokale indkøbsforening.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 11.12.2018