Vælg en side

Lad trygt os realisere
dine investeringer

#OM OS

Hvem er vi?

Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening er en af de 15 lokale indkøbsforeninger, der er tilknyttet Danske Indkøbsforeninger.

Indkøbsforeningen er en selvstændig forening, der ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

 

Hvem kan låne?

Lån kan ydes til ejere eller brugere af en landbrugsejendom eller en mindre virksomhed i landdistriktet.

 

Hvad kan der lånes til?

Der ydes lån til indkøb af maskiner og inventar.

 

Hvor meget kan der lånes?

Hver medlem kan maksimalt låne 1.000.000 kr.
For nye eller nyere maskiner udlånes op til 75% af den kontante købspris.
Afdragstiden er maksimalt 6 år.
Til brugte maskiner udlånes normalt fra 50% til 60% af købsprisen, afhængigt af alder og stand.
Afdragstiden er fra 3-6 år.

Hvad koster lånet?

Nye medlemmer af Indkøbsforeningen skal betale et medlemsindskud på 50,00 kr. + moms.
Provisionen er 2% af købsprisen, min. 2.000 og max. 5.000 kr.
Renten er p.t. 1.5%.
Terminerne opkræves halv- eller kvartårlige.

 

Hvordan får man lån?

For at få lån skal henvendelse ske til driftsleder Birthe Jensen, tlf. 61 76 54 84.

#FAKTA

Hvad er en
indkøbsforening?

Danmark er dækket, fra nord til syd, af 15 indkøbsforeninger for jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. I sin nuværende form har indkøbsforeningerne eksisteret siden 1939. Indtil 2009 var det kun jordbrugere der kunne låne, men herefter kan andre mindre virksomheder i landdistrikterne også låne. Indkøbsforeningerne er selvstændige foreninger og deres bestyrelse vælges på foreningens generalforsamling.

Der er ansat en driftsleder til at udføre den daglige drift.
De midler der udlånes stammer oprindelig fra statslån, som er givet foreningerne.

Foreningens formål skal udelukkende være at foretage indkøb til medlemmerne af maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler, der anvendes i medlemmernes virksomheder. Virksomhederne skal være beliggende i landdistrikterne eller være virksomheder, der er beliggende andetsteds, men virker til gavn for udviklingen i landdistrikterne.

Det indkøbte er undergivet foreningens ejendomsret, indtil købesummen med renter og omkostninger er fuldt betalt, medmindre dette strider mod bestemmelserne i tinglysningslovens § 38.

#KONTAKT

Kunne du tænke dig at
høre mere?

Formand: Niels Kristian Jensen
Torslev Eng 23, 9460 Brovst
Mobil: 40 37 22 94
E-mail: niels@ca-ma.dk

Driftsleder: Birthe Jensen
Silstrupparken 2, 7700 Thisted
Mobil: 61 76 54 84
E-mail: bmj@mthindkob.dk